خرید سرور مجازی و اختصاصی

غیر فعال سازی magic_quotes

غیر فعال سازی magic_quotes


زمان ورود به file manager تیک show hidden files را بزنید .

 

learning-093

learning-097 learning-094

 

بر روی فایل htaccess. کلیک کنید و سپس از طریق گزینه edit فایل مورد نظر را ویرایش کرده و کد زیر را داخل آن اضافه کرده و تغییرات را ذخیره کنید :

php_flag magic_quotes_gpc Off
learning-095
نکته : دقت کنید که نباید تغییری در فایل htaccess.txt ایجاد کنید .
در صورتی که با فعال کردن گزینه Show Hidden Files فایل .htaccess را مشاهده نکردید به این معنی است که فایل مورد نظر در هاست موجود نیست . به سادگی با استفاده از گزینه New File در بالای cpanel میتوانید آن را ایجاد کنید .

 

 

learning-096
learning-097