خرید سرور مجازی و اختصاصی

رفع مشکل خطا ۴۰۴ وردپرس

رفع مشکل خطا ۴۰۴ وردپرس


در صورتی که پس تغییر پیوند یکتا وردپرس شما مطالب شما باز نمی شود و با مشکل خطا ۴۰۴ وردپرس  مواجه می شوید، موارد زیر را بررسی کنید.

ابتدا سطح دسترسی فایل .htaccess را کنترل کنید که آیا وردپرس می تواند این فایل را تغییر دهد.

در صورت خالی بودن فایل .htaccess کد زیر را در آن وارد کنید و مجدد مشکل خطا ۴۰۴ وردپرس خود را بررسی کنید.

خطا 404 وردپرس

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress