خرید سرور مجازی و اختصاصی

آموزش نصب دایرکت ادمین در Centos

آموزش نصب دایرکت ادمین در Centos


برای نصب دایرکت ادمین در CentOS 6.x در نسخه مینیمال به ترتیب زیر عمل می نماییم :

 

نصب موارد لازم برای Centos minimal :

yum install setuptool system-config-securitylevel-tui authconfig system-config-network-tui ntsysv nano  wget -y

 

برای نصب دایرکت ادمین روی Centos ابتدا ماژول های مورد نیاز رو نصب می کنیم :

yum update –y

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool -y

 

صبر می کنیم تا نصب کامل شود .

wget http://directadmin.com/setup.sh

chmod +x setup.sh

sh setup.sh

در هنگام نصب لایسنس و … از شما پرسیده می شود که به آن پاسخ صحیح دهید .

جهت اجرا شدن همیشگی IP Table  در حالت STOP دستور زیر را می زنیم :

iptables  -F

service iptables save