خرید سرور مجازی و اختصاصی

آموزش بستن پینگ در سرورهای لینوکس

آموزش بستن پینگ (ICMP) در سرورهای لینوکس


گاهی اوقات مدیران سرور برای جلوگیری از بعضی از انواع دی داس (Denial-of-service ) احتیاج به مسدود کردن ping دارند. در زیر دو روش برای اعمال این کار بیان شده است.

روش اول :

در این روش ابتدا وارد ssh شده سپس دستور زیر را اجرا نمایید :

 

echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

و یا می توان با ویرایشگر nano فایل sysctl.conf را باز می نماییم :

nano /etc/sysctl.conf

و مقدار زیر را در انتها اضافه نمایید :

net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1

روش دوم :

با استفاده از iptables پروتکل icmp را مسدود میکنیم

iptables -A INPUT -p icmp -j DROP