خرید سرور مجازی و اختصاصی

آموزش بستن پورت در لینوکس

آموزش بستن پورت در لینوکس


 

برای بستن هر پورتی در لینوکس که نیاز به بسته شدنش دارید طبق آموزش زیر عمل می نماییم:

به عنوان مثال برای بستن پورت 25 ابتدا وارد SSH می شویم و سپس دستورات زیر را به ترتیب اجرا می نماییم :

 

iptables -A INPUT -p tcp –dport 25 -j DROP

iptables -A INPUT -p udp –dport 25 -j DROP

iptables -A OUTPUT -p tcp –dport 25 -j DROP

iptables -A OUTPUT -p udp –dport 25 -j DROP

service iptables save

service iptables restart