خرید سرور مجازی و اختصاصی

آموزش آپگرید CentOS 6.x به نسخه CentOS7.x

در این آموزش قصد داریم نحوه ارتقاء سنتوس 6 به نسخه 7 را توضیح دهیم.

قبل از هر چیزی همیشه در ابتدا یک بک آپ از ماشین مجازی خود تهیه نموده تا در صورت بروز مشکل امکان بازگشت به حالت اولیه وجود داشته باشد.

برای شروع ابتدا CentOS خود را با دستور زیر به آخرین نسخه ارتقاء دهید :

# yum update

سپس سرور را با دستور زیر ریستارت نمایید :

# reboot

بعد از بالا آمدن سرور و ورود به آن به مسیر زیر بروید :

# nano /etc/yum.repos.d/upgradetool.repo

بعد از اجرای دستور بالا کدهای زیر را کپی نموده و با دستور Ctrl + X فایل زیر را ذخیره نمایید :

[upg]
name=CentOS-$releasever – Upgrade Tool
baseurl=http://dev.centos.org/centos/6/upg/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

بعد از ذخیره سازی کدهای بالا دستور زیر را اجرا نمایید :

# yum install redhat-upgrade-tool preupgrade-assistant-contents

اگر بعد از اجرای دستور بالا ارور زیر را دریافت نمودید باید بدانید ارتقاء فقط در نسخه 64 بیتی ممکن می باشد :

Error: Package: 1:redhat-upgrade-tool-0.7.22-3.el6.centos.noarch (upg)
Requires: preupgrade-assistant >= 1.0.2-4
Error: Package: preupgrade-assistant-contents-0.5.14-1.el6.centos.noarch (upg)
Requires: preupgrade-assistant (x86-64) >= 1.0.2-4

برای بررسی مشکل کد زیر را اجرا نمایید :

# preupg -h

شما باید با اجرای دستور بالا خروجی زیر را مشاهده نمایید :

CentOS6_7

این یعنی شما درست پیش رفته اید و حالا می توانید اپگرید را ادامه دهید.

با اجرای دستور زیر یک RPM Key ایجاد می نمایید:

# rpm --import http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

سپس جهت تکمیل آپگرید دستور زیر را نیز اجرا می نمایید :

# centos-upgrade-tool-cli --network 7 --instrepo=http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64

آپگرید به اتمام رسیده و با دستور زیر سرور را ریست دهید :

# reboot

هم اکنون CentOS 6.x شما به CentOS 7.x ارتقاء پیدا کرده است.