خرید سرور مجازی و اختصاصی

آموزش آپدیت VMware ESXi از طریق SSH

آموزش آپدیت VMware ESXi از طریق SSH


 

اگر از سرور اختصاصی استفاده می نمایید احتمالا با مجازی ساز VMware ESXi نیز آشنایی دارید. در این بخش آموزش آپدیت ESXi از هر نسخه به نسخه بالاتر آموزش داده می شود.

برای شروع ابتدا باید ssh را روی سرور فعال نمایید.طبق آموزش باز کردن ssh در مجازی ساز ESXi عمل می نماییم.

سپس وارد ssh سرور اختصاصی شده و دستورات زیر را به ترتیب در این محیط اجرا می نمایید :

در این آموزش نحوه آپدیت از هر نسخه به نسخه 6.5 را برای شما شرح می دهیم ولی شما می توانید با همین آموزش با اندکی تغییر هر نسخه ای را به نسخه دلخواه خود ارتقاء دهید :

قبل از تایپ دستور زیر کلیه ماشین های مجازی را خاموش نمایید سپس دستور زیر را اجرا نمایید

 

vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_enter

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

esxcli software sources profile list -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep ESXi-6.5

esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-6.5.0-2016820-standard

reboot

بعد از اجرای reboot سرور ریست می شود و با بالا آمدن سرور مجدد وارد ssh شده و دستور زیرا اجرا نمایید.

vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_exit

کار تمام است و مجازی ساز آپدیت گردیده و می توان ماشین های مجازی را روشن نمود.